سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۱۴ مرداد ۱۴۰۰

از وهنان تا لالجین - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

از وهنان تا لالجین

دانلود

بخش دیگری از طبیعت زیبای همدان از منطقه وهنان تا لالجین - قسمت پنجم از مستند سیزده خانه