رونق تولید ملی | شنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۸

استر و مردخای - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

استر و مردخای

استر و مردخای


Loading the player...

آرامگاه یا بُقعه اِستِر و مردخای جزء مهم‌ترین زیارتگاه های یهودیان ایران و جهان است. این مقبره جزء آثار میراث فرهنگی ایران ثبت شده‌است. مصالح ساختمانی بنای این مقبره از سنگ و آجر است و به سبک بناهای اسلامی ساخته شده‌است. ا

ز شکل ظاهری و سبک معماری این اثر، چنین بر می‌آید، که ساختمان فعلی آن در قرن هفتم هجری بر روی ساختمان قدیمی تری که متعلق به قرن سوم هجری بوده‌است، بنا شده‌است. قسمتهای مختلف بنا شامل: مدخل ورودی، دهلیز، مقبره، ایوان و شاه نشین است. یک جلد کتاب آسمانی " تورات" که قدمت بالایی دارد و بر پوست آهو نوشته شده‌است، در حفاظ استوانه‌ای شکلی، در سازمان میراث فرهنگی استان نگهداری می‌شود.

در وسط فضای مربع شکل مقبره‌ها، دو صندوق منب کاری شده زیبا بر روی این قبور قرار دارد. در بالای قبر جنوبی، که آن را به استر نسبت می‌دهند، صندوق منبت کاری عتیقه و نفیسی قرار دارد، که قدیمی تر است و صندوق دوم که بر روی قبر مردخای قرار دارد، بسیار شبیه صندوق اولی است و حدودا در سال ۱۳۰۰ توسط استاد عنایت الله ابن حضرت قلی تویسرکانی، که یکی از منبت کاران برجسته زمان خود بوده، ساخته شده‌است.

 

The tomb of ester and the most important component of Mordecai and the Jews of the world to worship. This is the tomb of Iran's cultural heritage component is registered. The Tomb monument of the building of stone and brick, and Islamic monuments of style. The architectural style and the look of the effect, such that the current building comes on, it's in the seventh century Hijri on the older building that has been the third century Hijri, is built. Different parts of the building include: the Tomb entrance, vestibule, entry, veranda and consort. A volume of the heavenly book "Torah" that the upper skin on the back of the deer, is a cylindrical shield in the form of cultural heritage, in the province. In the middle of the square-shaped area of the tombs, the two beautiful manb Fund work on this qabor. On top of the grave, which it attributed to make polyester, wood engraving, antique and older ... is that the second Fund and on which the grave is located, Mordechai is very similar to the first Fund and is approximately in the year ۱۳۰۰ by Professor enayatollah Ibn Hazrat Gholi tvisarkani, one of the highlights of your time, Karan's puzzle