جهش تولید | شنبه، ۸ آذر ۱۳۹۹

استفاده از لهجه همدانی - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

استفاده از لهجه همدانی

استفاده از لهجه همدانی


چرا در شبکه همدان مجری ها سعی می کنند تهرانی صحبت کنند در صورتیکه این مجری ها همدانی هستند چرا اصالت خودتان را فراموش می کنید ؟ بهتر است از لهجه همدانی بیشتر استفاده شود.