رونق تولید ملی | شنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۸

استفاده بهینه از محدودیت زمان - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

استفاده بهینه از محدودیت زمان

دانلود

صحبتهای فرمانی، فیلمساز جوان کشورمان در مورد خلاقیت و پیاده سازی ایده مورد نظر به بهترین وجه در کمترین زمان