Skip to Content

اشتیاق

Loading the player...
اشتیاق

جمعه ها تعلق به وجود امام زمان عج ا.. تعالی دارد . از این رو صدای مرکز همدان ویژه برنامه ای را برای روزهای جمعه تدارک دیده است با نام اشتیاق . محور این برنامه پیرامون امام زمان (عج) است و گوینده برنامه سعی دارد که با ایجاد یک فضای معنوی و روحانی در ظهر جمعه  ، به صحبت با کارشناس برنامه در مورد جنبه های مختلف زندگی امام زمان بپردازد. برنامه از بخش های متنوع وگوناگونی برخوردار بوده و سعی می شود که برنامه ای در خور وشایسته امام زمان (عج) تهیه وپخش شود.

اشتیاق برنامه ای است که ظهر هر جمعه از شبکه رادیویی همدان پخش می شود.ساعت پخش برنامه 12:30 و  مدت آن 60 دقیقه می باشد .

 

تهیه کننده و نویسنده : علی اله دانه

صدابرداران : محسن فطرسی – مجید صناعتی- محمود رضائیان- مسعود فتاحی

گوینده :علی اله دانه

گزارشگر  :کامران سخن پرداز