Skip to Content

آش ترخینه

Loading the player...

ترخینه یکی از موادی است که در همدان با حبوبات و دوغ درست می شود.در استان همدان در فصل زمستان از آن در آشی به همین نام استفاده می شود.