جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

اصطلاحات رایج در بورس اوراق بهادار - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اصطلاحات رایج در بورس اوراق بهادار

اصطلاحات رایج در بورس اوراق بهادار


Loading the player...

در رابطه با نماد معاملاتی شرکت به طور کامل برای تسهیل در انجام امور معاملاتی در سیستم معاملات بورس برای هر یک از شرکتهای پذیرفته شده در بور س اوراق بهادر نمادی که شامل چند حرف اختصاری که ازنام خود شرکت است را انتخاب می کنند که معمولا" حرف اول این نماد معاملاتی نشان دهنده آن گروه یا صنعت است که شرکت در آن فعالیت می کند نماد عبارت است از کد شرکت‌ها که برای سهولت شناسایی و دسته‌بندی آنها در بورس مورد استفاده قرار می‌گیرد. نماد یک شرکت عبارت است از حرف اول که نشان دهنده صنعتی است که آن شرکت در آن قرار دارد و خلاصه‌ای از نام شرکت در ادامه. به عنوان مثال تمام شرکت‌های بورس اوراق بهادار که در گروه بانک‌ها، موسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی فعالیت می‌کنند نمادشان با "و" شروع می‌شود - گروه بانک‌ها، موسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی (شرکت‌های که خدمات متنوع بانکی، افتتاح حساب جاری ارائه می‌دهند در این گروه قرار می‌گیرند): حرف اختصاری این گروه "و" است. - گروه شرکت‌های سیمانی، آهک و گچ: حرف اختصاری این گروه بسته به اینکه زمینه فعالیت آنها سیمان باشد یا تولید گچ متفاوت خواهد بود. آن دسته از شرکت‌ها که زمینه فعالیت آنها تولید سیمان است، حرف اختصاری آنها "س" است. دسته دیگر که در زمینه تولید انواع گچ فعالیت می‌کنند، حرف اختصاری آنها "ک" است.

A symbol that represents the first letter of the company is located in the industrial part of the company name in the following summary. For example, all companies in Tehran Stock Exchange , which in banks, credit institutions and other financial institutions Their symbol work with "v" begins. The following descriptions and abbreviations are given together with examples of this category: - Group banks, credit institutions and other financial institutions (Bank diversified services company, opened a checking account in the group are present): The initials "v," is - Group companies in the cement, lime and plaster: initials of the group depending on whether they are active in the production of cement or plaster will vary. Those companies that are active in the production of cement, the initials are "S" is. Those who are involved in the production of gypsum, their initials "K" is.

در نگاه بيشتر ببينيد