Skip to Content

اطعام 8هزار نفر در ملایر در ماه رمضان

رئیس اداره اوقاف و امورخیریه ملایر

اطعام 8هزار نفر در ملایر در ماه رمضان

در ماه رمضان 8هزار نفر در ملایر اطعام شدند. رئیس اداره اوقاف و امورخیریه ملایر در همایش وقف و روحانیون این شهرستان با بیان اینکه از اول ماه مبارک رمضان تا کنون 8هزار پرس غذا افطاری در 9شب از محل در آمد های موقوفه سیف الدوله طبق نیت واقف بزرگ به روزه داران داده شد گفت :سالانه از محل در آمد های این واقف خیر اندیش یکصد نفر روحانی مبلغ به نقاط مختلف شهرستان و روستا های تابعه اعزام می شوند. حجت الاسلام اسدپور افزود :در سال گذشته از محل در آمدهای موقوفات سیف الدوله 900میلیون تومان اجرای نیت انجام شده  است.63در صد از اراضی ملایر موقوفه می باشد .