Skip to Content

اطلس ورزشی همدان بر مدار محرومیت زدایی

تحلیل و تفسیر خبر

اطلس ورزشی همدان بر مدار محرومیت زدایی

طرح اطلس فرهنگی ورزشی همدان با رویکرد محرومیت زدایی و اجرای عدالت در برخورداری تمامی نقاط شهری از تجهیزات و امکانات هم اکنون در این شهر تدوین و در حال اجرا است.


به گزارش ایرنا در سه سال اخیر به منظور تحقق اهداف فرهنگی ورزشی در همدان 74 محله در شهر برای احداث فرهنگسرای چندمنظوره و سالن های ورزشی شناسایی شده است و شورای اسلامی شهر همدان با اختصاص بودجه مورد نیاز پیگیر تامین نیازهای فرهنگی و ورزشی در این مناطق است.
شورای اسلامی شهر همدان به منظور شناسایی نقاط محروم از امکانات ورزشی طرح اطلس ورزشی را برای نخستین بار تدوین و هم اکنون در حال اجرا دارد.
هدف از این طرح تقسیم امکانات و تجهیزات ورزشی در تمامی نقاط شهر به ویژه حاشیه نشین ها و نیز کمک به کاهش معضلات اجتماعی به ویژه در مناطق آلوده به مواد مخدر است.
هم اکنون بیش از یکصد سالن و فضای ورزشی در شهر همدان تحت مدیریت ارگان هایی نظیر ورزش و جوانان، آموزش و پرورش، بهزیستی، مخابرات، شهرداری، گاز، برق و سایر نهادهای دولتی است و شورای اسلامی شهر همدان با کمک سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری و کمیته ورزش محلات نسبت به شناسایی این مکان ها اقدام کرده است.
با شناسایی این تعداد فضاهای ورزشی، نقاط محروم و فاقد امکانات به خوبی مشخص شده است و حاشیه های شهر که بیشتر در محرومیت های ورزشی و اجتماعی بسر می برند، از امتیاز طرح تجهیز و راه اندازی فضاهای فرهنگی و ورزشی برخوردار می شوند.
رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان معتقد است که طرح اطلس ورزشی در واقع اطلس محرومیت زدایی است و هدف از این اقدام تقسیم عدالت در استفاده لازم از امکانات ورزشی خواهد بود.
رضا غلامی خجسته به خبرنگار ایرنا افزود: سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری همدان ، مدیران چهار منطقه شهرداری و کمیته ورزش محلات همدان در حال تدوین اطلس فرهنگی ورزشی هستند تا بتوانیم با در اختیار داشتن اطلاعات کامل، نسبت به تامین نیازهای نقاط محروم اقدام کنیم.
وی اضافه کرد: هم اکنون نقاطی از شهر همدان همچون مزدقینه، پرسی گاز، شاهد، سیلو و شهرک الوند به لحاظ فرهنگی ورزشی نیاز به تجهیز و احداث مجموعه دارند که به لحاظ بودجه سال آینده نیز در اولویت قرار گرفته اند.
وی خاطرنشان کرد: همزمان با اجرای این طرح شاهد کاهش آسیب های اجتماعی، افزایش مشارکت شهروندان در ورزش، سازماندهی ورزش محلات و کمک به رشد و سالم سازی جامعه خواهد شد.
هفته جاری نیز بخشی از زمین های محله معروف به 'آینه روشن' که به گفته اهالی محله مرکز توزیع مواد مخدر و همنشینی معتادان بود، با اقدام کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان، سازمان ورزش شهرداری و کمیته فوتبال محلات تبدیل به فضای ورزشی شد.
مشاور عالی ورزش شورای اسلامی شهر همدان در این باره گفت: این محله از سال ها قبل مکانی برای اجتماع معتادان و توزیع کنندگان خرده مواد مخدر بود و پس از شناسایی و بررسی دقیق فضای موجود، تصمیم به تبدیل آن به زمین ورزشی شد.
سعید پناه آبادی افزود: با کمک معتمدان محله و نیز حمایت های لازم از رضا غلامی خجسته رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان و مدیریت سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری توانستیم این مکان را تبدیل به دو زمین فوتبال و یک زمین والیبال کنیم که روز گذشته مورد بهره برداری قرار گرفتند.
وی اضافه کرد: دوشنبه هفته جاری 500 جوان و نوجوان در مراسم راه اندازی این زمین ها گردهم آمدند که نشان داد با برنامه ریزی و توجه به ورزش حاشیه شهر می توان چنین مکان هایی را از تهدید به فرصت تبدیل کرد.
وی خاطرنشان کرد: هم اکنون 15 تیم نوجوانان در این مکان به صورت هفتگی در حال برگزاری مسابقه هستند قصد داریم 50 تیم را در مناطق محروم به همین صورت در ورزش فوتبال فعال کنیم.
مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری همدان نیز در این باره می گوید: همدان هم اکنون به لحاظ گستره فعالیت ورزش محلات در کشور پیشتازی می کند.
امیرحسین اسکندریان به خبرنگار ایرنا افزود: در حال حاضر 200 تیم محلات را در سه رشته کشتی، والیبال و فوتبال به صورت لیگ تحت پوشش داریم ضمن اینکه در بخش بانوان نیز برنامه ریزی داشته ایم.
وی اضافه کرد: ترویج ورزش در محلات یکی از رویکردهای اصلی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری است و درصدد هستیم تا ورزش هایی نظیر بومی محلی و نیز بانوان را به صورت گسترده در مناطق مختلف شهر به صورت رقابتی برگزار کنیم.
وی بیان کرد: امسال نیز همانند سال های گذشته امکانات رایگان به تیم های ورزشی محلات ارایه شد.
اسکندریان در باره تهیه و تدوین طرح اطلس جامع فرهنگی ورزشی در همدان گفت: این طرح کمک شایانی به محرومیت زدایی و تقسیم امکانات در تمامی اقصی نقاط شهر همدان خواهد داشت.
عضو شورای ورزش محلات همدان نیز گفت: هم اکنون سرانه ورزش محلات این شهر به 200 هزار متر مربع می رسد.
مهدی عبدل به خبرنگار ایرنا افزود: توسعه زیرساخت های ورزش محلات مهمترین نیاز فعلی است و برهمین اساس امسال بارویکرد ایجاد فضاهای ورزی جدید پیگیری لازم را داریم.
وی با قدردانی از اعضای شورای اسلامی شهر همدان بویژه کمیسیون فرهنگی اجتماعی و نیز سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری در توجه جدی به زیرساخت های ورزش محلات گفت: امسال توانستیم پنج زمین فوتبال محلات را به صورت مجموعه در جاده رباط شورین در حاشیه شهر همدان ایجاد کنیم.
وی افزود: این مجتمع فوتبال محلات کمک شایانی به توسعه زیرساخت های ورزش همدان داشته است و پیگیری لازم برای اجرای فاز دوم مجموعه در دست بررسی است.
عبدل با اشاره به ایجاد زمین چمن مصنوعی در منطقه محروم خضر همدان گفت: با همکاری شایسته الوندی شهردار منطقه سه همدان این زمین چمن مصنوعی ساخت و تجهیز شد و روزانه بیش از یکصد جوان و نوجوان در این زمین فوتبال بازی می کنند.
وی خاطرنشان کرد: تبدیل فضاهای بدون استفاده در سطح شهر همدان به امکاات ورزشی می تواند در ارتقا سلامت اجتماعی و کاهش آسیب ها کمک شایانی داشته باشد.