جهش تولید | دوشنبه، ۱۰ آذر ۱۳۹۹

اعتصاب همافران و افسران درجه دار پایگاه شاهرخی - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعتصاب همافران و افسران درجه دار پایگاه شاهرخی

اعتصاب همافران و افسران درجه دار پایگاه شاهرخی


Loading the player...

در روز 4 بهمن 1357 عدهای از چماق بدستان رژیم در مسیر جاده ملایر به همدان اجتماع کردند تا به شهر همدان حمله کنند پس از اعلام این خبر جوانان همدان به همراه دیگر طبقات مردم با چوب دستی و بیل و کلنگ در خیابان شورین جمع شدند و به سوی محل اجتماع آنها راه افتادند چماق به دستان با یدن سیل جمعیت پا به فرار گذاشتند

پایگاه هوایی شاهرخی همدان به عنوان سومین پایگاه شکاری نیروی هوایی ایران از اهمیت خاصی برقرار بود بعضی از نظامیان این پایگاه با انقلابیون شهر همدان و آیت الله مدنی همکاری و رابطه صمیمانه ای داشت و جز نیروی انقلابی محسوب می شد ند و اخبار و اطلاعات را در اختیار محافل انقلابی قرار می دادند اولین حرکت انقلابی در پایگاه با به آتش کشیدن پرچم دبیرستان پایگاه در پانزدهم مهر 1357 آغاز شد .نظامیان پایگاه شاهرخی د رنیمه دوم دی ماه 1357 دست به اعتصاب غذا زدند و اعلام داشتند که سران نیروی هوایی پس از خروج شاه از کشور قسط بمباران مردم را دارند این اعتصاب پیس از خروج شاه از کشور به طور گسترده ای ادامه داشت به طوری که 28000 نفر از هما فران و افسران و درجه داران پایگاه به اعتصابیون پیوستند همافران پایگاه شاهرخی در 9 بهمن ماه دست به یک راهپیمایی و تظاهرات علیه رژیم زدند و از امام خمینی حمایت کردند

 

 

Day 4 of the Persian date Bahman 1357 a number of clubs in Malayer road to Hamadan Hamedan gathered to attack After the announcement, along with other classes of Hamadan young people gathered wood and hand shovels and Schwerin Street And they began to stick to the hands of the local community to see the seal population fled The first school flag burning revolutionary movement in the base of the base began in the fifteenth Mehr 1357. . Military bases In the second half Shahrokhi the second hunger strike began in January 1357 and announced King, who heads the Air Force after leaving the country, people are bombarded installment Pace strike out king of the country continued to be widely So that 28,000 people of noncommissioned officers Ferrand Air Base joined the strikers Shahrokhi base Airmen on Feb. 9 to a rally and staged protests against the regime, and the Imam Khomeini expressed support

در نگاه بيشتر ببينيد