جهش تولید | چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹

اعتماد به نفس - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعتماد به نفس

اعتماد به نفس


Loading the player...

 

 

بسیاری از افراداحساس اعتمادبنفسشان برپایه نتایج کارهایشان شکل می گیرد اگر به نتایج مطلوب برسندموقتا احساس اعتماد به نفس می کنند ولی این احساس بسیار موقتی وگذراست چرا که اگر در کار بعدی به نتیجه مطلوب نرسنداعتمابه نفس آنها به شدت کاهش می یابد آدمها همیشه روی نتایج مثبت کار خود نمی توانند حساب کنند ولی می توانند روی تعهد خود به خود حساب کنندیعنی اینکه پایبند آرزوهای خود بوده وبرای رسیدن به آنها تلاش کنند. هیچوقت نیست که بتوان ادعا کرد که همیشه نتایج کارها به نفع آدم است اما اگر اعتماد آدمها به خودشان وبراساس توانمندی هایشان باشد ونه براساس آنچه انجام می دهند اعتمادی به وجود می آید که هیچ کس تحت هیچ شرایطی نمی تواند آن راازشخص بگیرد مهم اعتمادداشتن به خود در توانایی انجام دادن آن کار است.شکل اعتماد به نفس واقعی راباید در خود ایجاد کرد به خوداعتماد داشت نه به نتیجه کار چنین اعتماد به نفسی موجب می شود شخص به این باور برسد که اگر بخواهد کاری را انجام بدهد حتما بدرستی آن را انجام خواهد داد. زمانی که شخص دست از تلاش برای رسیدن به آرزویی برداشت آن زمانی است که خللی در اعتماد بنفسش ایجاد شده ودرواقع تلاشی برای تحقق رویاهای خودانجام نمی دهد و به خودش اعتماد ندارند هر چه شخص بیشتر به تصمیم وتعهد خود برای انجام کارهای ضروری برای تحقق رویاها باور داشته باشد اعتماد بنفس بیشتری خواهد داشت .اگر بیش از موفقیت شکست تجربه شود وبه این باور رسید که آدمها تاشکست نخورند به موفقیت های بزرگ نخواهند رسید آنگاه نترسیدن از شکست باعث می شود که اعتماد بنفس افزایش یابد.