Skip to Content

اعزام هزار بسیجی برای شرکت در اردوهای جهادی در اسدآباد

فرمانده سپاه ناحیه اسدآباد

اعزام هزار بسیجی برای شرکت در اردوهای جهادی در اسدآباد

هزار بسیجی در اردوهای جهادی برای محرومیت زدایی در شهرستان اسدآباد فعالیت می کنند . به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فرمانده سپاه ناحیه اسدآباد گفت : بسیج سازندگی این شهرستان در قالب اردوهای جهادی 20 عرصه را شناسایی و برای محرومیت زدایی بیش از هزار بسیجی را در قالب یکصد گروه 10 نفره عازم مناطق محروم کرده است. سرهنگ مرادی با اشاره به اینکه عرصه های فعالیت بسیجیان نسبت به پارسال 25 درصد افزایش دارد ، افزود : بسیج سازندگی اسدآباد در زمینه های مختلف از جمله دیوار کشی در روستاها ، نقاشی مدارس و ساخت سرویس بهداشتی مساجد روستایی فعالیت می کند .