Skip to Content

افزایش ولادت در استان همدان

مدیرکل ثبت احوال استان همدان

افزایش ولادت در استان همدان

مدیرکل ثبت احوال استان همدان از افزایش 6و نه دهم درصدی موالید ۹ ماهه امسال استان همدان خبر داد. به گزارش خبرگزاری صداوسیما آقای مقصودی فر در شورای راهبردی جمعیت وثبت وقایع حیاتی این استان گفت: در 9 ماهه امسال 26 هزار و828 مورد ولادت ثبت شد که در مقایسه مدت مشابه سال قبل6 ونه دهم درصد افزایش یافته است. به گفته وی ولادت ثبت شده در مناطق شهری در این مدت با9 و 6 دهم درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 17 هزار و243 مورد افزایش یافت .مدیرکل ثبت احوال استان همدان ادامه داد میزان ولادت ثبت شده در مناطق روستائی استان هم با 4 و2 دهم درصد افزایش به 9 هزار و585 مورد رسید اقای مقصودی فر همچنین گفت: تعداد فوتی های ثبت شده در استان همدان 9 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 6 و35 درصد کاهش داشت. وی افزود: در 9 ماهه سال گذشته11 هزار 844 مورد فوتی در استان ثبت شد در حالی که این تعداد در سال 94 به 7 هزار و624 مورد کاهش یافت. مدیرکل ثبت احوال استان همدان ادامه داد: بیشترین کاهش فوتی ها با 8و 55 درصد مربوط به مناطق روستائی استان همدان است که امار فوتی های روستاهای استان از 6 هزار و322 مورد سال 93 به 2 هزار و796 مورد در سال 94 کاهش یافت.