افق روشن

در چند سال اخیر و با شدت یافتن تحریم های یک جانبه و غیرانسانی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران با هدف متوقف کردن برنامه های صلح آمیز هسته ای ایران، واژه ی جدید «اقتصاد مقاومتی» به ادبیات اقتصادی کشور اضافه و به فراخور حال و روز اقتصاد کشورمان مورد بحث قرار گرفته است.

اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی ها و خصومت های شدید می تواند تعیین کننده رشد و شکوفایی کشور باشد.

وظیفه ی همه ی ما این است که سعی کنیم کشور را مستحکم، غیر قابل نفوذ، غیر قابل تأثیر از سوی دشمن، حفظ کنیم و نگه داریم؛ این یکی از اقتضائات «اقتصاد مقاومتی» است که ما مطرح کردیم. در اقتصاد مقاومتی، یک رکن اساسی و مهم، مقاوم بودن اقتصاد است. اقتصاد باید مقاوم باشد؛ باید بتواند در مقابل آنچه که ممکن است در معرض توطئه ی دشمن قرار بگیرد، مقاومت کند.

افق روشن با رویکرد اقتصادی و برای معرفی کارآفرینان برتر و موفق استان همدان و کارگاههای مختلف در استان همدان بر آن است تا هم شوق و اشتیاق کار و فعالیت را در جامعه نهادینه کند و هم به این وسیله از کارآفرینان استان همدان قدردانی و زبان گویای مشکلات و انتظارات فرا روی آنان باشد.این برنامه جزء برنامه های مستند -گزارشی است .

Loading the player...
عوامل تولید:

صدا بردار و تهیه کننده : آقای محمد ابراهیم سامعی

گزارشگر: آقای بهروز سرگزی

تاریخ تولید: 1396


جواب‌های شاخه ای نویسنده تاریخ
در برنامه افق روشن به مشکلات کارآفرینی هم اشاره... احمد ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ ۱۱:۵۰

احمد
در برنامه افق روشن به مشکلات کارآفرینی هم اشاره کنید مخصوصا مشکلاتی که در این زمینه در استان همدان سر راه کارآفرینان قرار داره
پست شده در ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ ۱۱:۵۰