جهش تولید | پنج‌شنبه، ۶ آذر ۱۳۹۹

آقا موش دست فروش - نمایش محتوای تولیدویژه

 

 

آقا موش دست فروش

Loading the player...

دانلود

موشی دست فروش به جنگل آقا خرسه می آید و با خود لواشک و خوراکی های غیر بهداشتی می فروخت خرس کوچولو بدون توجه به توصیه دوستانش از آنها می خرد و می خورد و مریض می شود او را به دکتر می برند و دکتر می گوید که باید جلوی این دست فروش را گرفت خرس کوچولو و دوستانش او را تعقیب می کنند و می بینند که او با میکروبها همدست است بادکتر به سراغ موش دست فروش می روند و موش می گوید که برای درمان برادرش به این شهر اومده و دارویی می خواهد که فقط در این شهر پیدا می شود و با کسی دوست شده که از او خواسته تا خوراکی های اورا هم بفروشد دکتر می فهمدکه میکروب نقشه کشیده و با موش به سراغ میکروب می روند تا او را در دام بیندازند اما خرس کوچولو و فیل و موشی خود به تله می افتند اما دکتر آنها را نجات می دهد و به آقا موشه دارویی می دهد تا به برادرش بدهد و به او می گوید که اگر این دارو را به برادرت بدهی او خوب می شود.بسیج امیدآفرین

بسیج امیدآفرین

ویژه هفته بسیج

بسیج نقش آفرین

بسیج نقش آفرین

ویژه هفته بسیج