الوندکنار

برنامه الوند کنار، برنامه شبانه شبکه همدان است با محوریت گفتگو با میهمان هایی که از میان مردم عادی انتخاب می شوند.  هم استانیهایی که قصه زندگی آنان شنیدنیست.

از دیگر بخشهای برنامه به فراخور نیاز مخاطبین به موارد زیر اشاره می شود:
تاریخ همدان
گزارش
جهش تولید
مسابقه ارسال تصویر از طرف مخاطبین
نماهنگ

Loading the player...
سال تولید: بهار 99
عوامل تولید:

تهیه کننده : مجید مضیفیان

مجریان : صالح جهانگرد - علی ممدوحی

کارگردان پرتابل: امیر شمخانی
کارگردان استودیو: میثم رفاه
نویسنده: صالح جهانگرد
نور و تصویر مجید سمواتی
دستیاران تهیه: علی رضا رجبیان - مجید بابالو
تدوین: علی پورشعبانی
صدا بردار پرتابل: حسن ظهوری
گزارشگر: سجاد گودرزی سروش