جهش تولید | چهارشنبه، ۸ بهمن ۱۳۹۹

آماده سازی و تکمیل عروسک - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

آماده سازی و تکمیل عروسک

دانلود

آموزش بافت دامن، نحوه آماده سازی عروسک و تکمیل آن