Skip to Content

امامزاده حسین (شاهزاده حسین)

اماکن

امامزاده حسین (شاهزاده حسین)

مقبره امامزاده حسین معروف به شاهزاده حسین ، در میدان امام خمینی، ابتدای خیابان شهدا قرار گرفته است. تا چندی پیش تصور بر این بود ، كه نسب صاحب این بقعه ، با 7 واسطه به امام حسن مجتبی (ع)می رسد، لیكن در كتاب "پژوهشی در باره امامزادگان همدان" تالیف مرحوم حاج شیخ حسین عندلیب زاده، در مورد این اما زاده آمده است:

" با توجه به تصریح برخی از علمای انساب و تاریخ، نسبت به دفن جناب حسین بن علی النقی (ع) در همدان، شهرت بین مردم متدین و عدم انكار مزارشناسان و با استناد به اسناد عتیق بقعه، كه از شخص دفن شده، در این مزار به عنوان " امامزاده لازم التعظیم و التكریم حسین بن علی النقی (ع) یاد كرده است، اطمینان پیدا می كنیم كه این مزار ، مدفن این امامزاده است. لذا صاحب این بقعه ، فرزند امام علی النقی (ع) ، برادر امام حسن عسگری (ع) و عموی گرامی امام مهدی (عج) محسوب می گردد.

علاوه بر آن حضرت، تعدادی از رجال علم و ادب و یا وابستگان حكومتهای وقت نیز در جوار این مقبره مدفون می باشد، از جمله "آباغا خان" فرزند هلاكوخان مغول ، سرشاه سلطان حسین صفوی و یكی از احفاد خواجه نصیر الدین طوسی .

اسناد و نوشته های عتیق این آستان، نشانه پیشینه تاریخی مزار و شكوه آن نزد مردم متدین بوده است، اما از زمانی كه مسلم گردید، آن حضرت فرزند بی واسطه امام علی النقی(ع) می باشند، مورد عشق و ملاقه مضاعف ارادتمندان به این خاندان قرار گرفت. از قرار اطلاع، برای توسعه آن برنامه های عمرانی گسترده ای ، پیش بینی شده است. مقبره امام زاده حسین، طی شماره 1707/3 مورخه 7/3/1365 در فهرست آثار تاریخی ایران به ثبت رسیده است.