جهش تولید | چهارشنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹

امامزاده یحیی - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

امامزاده یحیی

امامزاده یحیی


Loading the player...

از دیگر مزارهای مقدس شهر همدان باید نام برد از امامزاده یحیی در محله‌ای به همین‌ نام در اواسط چهارباغ آیت ا.. مدنی قرار دارد .نسبت این امامزاده به امام حسن مجتبی(ع)می‌رسد.مدخل اصلی این بنا آیینه‌های زیبایی‌ دارد و بر دیوارهای آن ابیاتی از اشعار محتشم کاشانی نگاشته شده است.حرم و صحن داخلی‌ این بنا از آثار قرن هشتم تا دهم هجری است که در دوره صفویه رواقی به آن افزوده شده است. در عصر قاجار نیز اطاقها،طاق‌نماها و غرفه‌هایی به صحن اضافه کرده‌اند. ه استناد کتاب "سر الانساب" شجره نامه این امامزاده با هشت واسطه، به امام حسن مجتبی (ع) می رسد؛ به این ترتیب: یحیی بن علی بن حسین بن هارون القطع بن حسین بن محمد بن هارون بن محمد بن قاسم بن حسن بن زید بن حسن مجتبی (ع) و در نیمه دوم قرن هشتم هجری در همدان می زیسته است. بر اساس شناسنامه فنی ، بنا به دوره ایلخانیان یا تیموریان تعلق دارد .

MEZAR holy shrine of Yahya in Hamadan city should be named after places in the middle of the same name Chaharbagh Ayatollah. They are civil .Compared to the shrine of Imam Hassan Mojtaba (AS) appears. Main entrance and on the walls of this building is beautiful Yynhhay the verses of the poem is written Mohtasham KASHaNI. Shrine and the internal courtyard of the eighth to tenth century AH Stoic to the Safavid period, it added. Rooms in the QAJAR EREA and Ghrfhhayy Taqnmaha have added to the courtyard. Citing the book "Head ALANSAB" family tree with eight due to this shrine, the Imam Hassan (AS) appears to be this way: Harun Yahya bin Ali bin Hussein bin Hussein bin Mohammed bin Hassan bin Zaid IBN Harun bin Mohammed bin Qasim bin Hassan (AS) and in the second half of the eighth century AH has lived in Hamadan. Based on technical information, the Teimurian period Ilkhan or belongs.