جهش تولید | دوشنبه، ۱۰ آذر ۱۳۹۹

امام زاده کوه - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

امام زاده کوه

امام زاده کوه


Loading the player...

بقعه امامزاده محسن، بر فراز تپه ای در دامنه شمالی کوهستان الوند و در انتهای دره سرسبز و مصفای برفین ( وفرجین) قرار گرفته و به همین دلیل به امامزاده کوه نیز شهرت یافته است. این دره به علت امتداد شرقی به غربی، در تمام ساعات روز، از تابش نور خورشید بهره می گیرد. فاصله امامزاده کوه تا شهر همدان، حدود 15 کیلومتر است، که مسیر ان از شهر مریانج و روستای سولان، توئین، موئین وفرجین می گذرد. در روی مقبره امامزاده محسن، اثری از سنگ قبر مشاهده نمی شود، اما در حاشیه صندوقی چوبی، هویت امامزاده به نام: محسن بن علی النقی بن الحسین بن زید نمی شود، اما در حاشیه صندوقی چوبی، هویت امامزاده به نام: محسن بن علی النقی بن الحسین بن زید بن الحسن المجتبی (ع) و تاریخ ساخت صندوق به سال 935 هجری نوشته شده و با تکرار صلوات تزئین شده است. این بقعه، مدفن یکی از اصحاب حضرت علی (ع) به نام ابودجانه انصاری نیز هست تاریخ ساخت بنای بقعه ، بر اساس شناسنامه آن، قرن هفتم هجری است، که به دوره ایلخانیان می رسد. این بنا تا کنون چند بار مرمت شده و شباهت زیادی به بنای "هفتاد و دو تن" در ساروق اراک دارد و به شماره 824 مورخه 5/10/47 در فهرست آثار تاریخی به ثبت رسیده است

Mohsen Shrine monument on a hill in the northern mountain ranges and lush valleys of Lund and at the end Mostafa (Vfrjyn) located and why it is known as the Holy Mountain .Due east to west along the valley, at all hours of the day, take advantage of sunlight. Shrine to the mountains of Hamadan, about 15 km, the path of city and village Maryanej Solani,p henytoin, capillary Vfrjyn passes. Mohsen on the tomb shrine, not a trace of stone, but wood on the sidelines of a fund, the identity of the Holy Name: Mohsen bin Ali bin Al Hussein Bin ZAD. Is not, but the margin of wood fund, the identity of the Holy Name: Mohsen bin Ali bin Hussein bin Zaid bin Hassan ALMOJTABA (s) and date of manufacture to the year 935 AH by the Fund and is decorated with repeated Selavat.This monument, The landfill is one of the companions of Imam Ali (AS) is also called the Ansari Abvdjanh. Construction on the building of the mausoleum, on the basis of its birth, the seventh century AH, which is Ilkhan period. The building has been refurbished several times, and very similar to the building, "Seventy Two" in Saruqi Arak and the number 824 in the list of monuments has been registered Score 10/05/47