Skip to Content

امروز به برکت امام خمینی (ره)هیچ ملت آزادی خواهی از آمریکا ترسی ندارد

سردار همدانی

امروز به برکت امام خمینی (ره)هیچ ملت آزادی خواهی از آمریکا ترسی ندارد

سردار همدانی :امروز به برکت امام خمینی (ره)هیچ ملت آزادی خواهی از آمریکا ترسی ندارد. سردار همدانی جانشین قرارگاه امام حسین (ع) در مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهدای قیام خونین 15 خرداد در اسد آباد قیام 15 خرداد را سند گویا از پیوند نا گسستنی امام و امت دانست و گفت: امروز دیگر به برکت نفس قدسی امام راحل هیچ ملت آزادی خواهی از آمریکا ترسی ندارد. وی به ترور بیش از 17 هزار شخصیت بزرگ از اول انقلاب تا به امروز در قالب توطئه های مختلف خبر داد و تاکید کرد: یک مورد از این توطئه ها برای نابودی هر کشوری کافی است علت پایداری این نظام به خاطر خدایی بودن آن است. او با بیان اینکه امروز ملت ایران در خط مقدم مبارزه با استکبار و دفاع از مظلوم قرار داردگفت: امروز جبهه ما گسترده شده و مختص داخل کشور نیست و هر کجا احساس کنیم مظلومی ندای کمک سر میدهد سربازان امام خمینی (ره) با سر و جان به کمک آنها میشتابند.