امروز

این برنامه صبحگاهی در پاییز 97 به صورت زنده هر روز ساعت 7:30 از شبکه همدان تقدیم مردم خوب استان می شود.

از اهداف این برنامه پیگیری مطالبات مردم  - بررسی مسایل روز استان -  آگاهی رسانی، بیان اخبار و اطلاعات روز می باشد.

 

 

Loading the player...
سال تولید: پاییز 1397
عوامل تولید:

تهیه کنندگان: رضا پیله وریان - رسول نظری

مجریان: سعید ایلخانی مهوار - سیذمصطفی قاری - صالح جهانگرد - سینا عظیمی قیام

نویسنده : محبوبه عباسی آذر - فهیمه طباطبایی

کارگردان تلویزیونی : هاشم علیایی مقدم

صدابردار : محمد عباسی