جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

آموزش در جبهه - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزش در جبهه

آموزش در جبهه


{besps}slidshow/amuzesh{/besps}

در سالهای ابتدایی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران اسلامی، دشمن بعثی عراق ناجوانمردانه به ایران حمله کرد و این در حالی بود که جوانان این سرزمین هنوز آمادگی لازم را برای مقابله با دشمن به دست نیاورده بودند و نیاز به آموزش های ابتدایی جنگی همچون کار با سلاح و نوع جنگهای چریکی و غیر چریکی داشتند. به همین علت جبهه هم مکانی برای مقابله و جنگ با دشمن بود و هم جایی برای آموزش افراد مختلف به دست ارتش و سپاهی که تازه شکل گرفته بود. در این عکس ها تنها گوشه ای از آموزشهای سخت نیروهای مردمی در آن زمان به تصویر کشیده شده و همه این تصاویر نشان از اراده و همت و غیرت مردانی دارد که تا پای جان برای ایران اسلامی با شیاطین و استعمارگران نبرد کردند.

 

In the early years of Ba'athist Iraqi imposed war of Iraq against Iran cowardly enemy will attack Iran And while the young people of this land still was not ready to confront the enemy. And need for basic training in guerrilla warfare, such as non-guerilla warfare and weapons, respectively. This causes the front to confront and fight the enemy where And place for the training of the army and the army of the newly formed In this photo, the only hard part of training the Militia at the time depicted All these images show the ambition and determination to honor the men who died for Iran's battle with the demons and colonizers came out and achieve ultimate victory.