جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

امیرکبیر - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

امیرکبیر

دانلود

مروری بر اقدامات میرزامحمدتقی خان فراهانی معروف به امیر کبیر، مشهورترین صدراعظم ایران در دوران ناصرالدین شاه قاجار