رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

انتخاب کارمندان نمونه مرکز همدان

به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای مرکز همدان

همکاران صدا و سیمای مرکز همدان از طریق برگه‌های رای ویژه ای که توسط روابط عمومی مرکز طراحی و توزیع شده بود، کارمندان نمونه مرکز را انتخاب و معرفی کردند. مراسم اهدای لوح و هدایای کارمندان نمونه روز یکشنبه 11 شهریورماه در مسجد پیامبر اعظم (ص) مرکز برگزار شد. نفیسه فامیل شکریان (معاونت سیما)، مصطفی ابراهیمی (حوزه مدیریت)، بهروز سرگزی و محمد جواد هادیان (معاونت صدا)، احمد شعبانی راد (معاونت خبر)، امیر نظری (معاونت اداری و مالی)، علی بخش آزاد (معاونت فنی)، وحید نوریه (معاونت مجازی)، رضا بزن بیرانوند (حراست)، مهدی اختری (معاونت اطلاعات و برنامه ریزی) به عنوان کارمندان نمونه حوزه های مختلف مرکز و حجت مهرابی فرد ، سید اصغر ذوقی و محمد ناصری به عنوان کارمندان نمونه از کل مرکز انتخاب شدند.