جهش تولید | شنبه، ۸ آذر ۱۳۹۹

انتقاد - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتقاد

انتقاد


سلام - لطفا در تلویزیون همدان برنامه های متنوع تری را پخش کنید مردم به دنبال شور و نشاط هستند و نه به دنبال نشان دادن دغدغه های آنان. رستمی