جهش تولید | شنبه، ۱۵ آذر ۱۳۹۹

انجام حرکات کششی دو نفره - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انجام حرکات کششی دو نفره

انجام حرکات کششی دو نفره


Loading the player...

تنوع در حرکات ورزشی باعث می شه که شما دیرتر خسته شوید و انگیزه تون برای انجام حرکات بیشتر خواهد بود با هم ورزش کردن جذابیت بیشتری خواهد داشت و باعث می شود که یک حس رقابت سالم ایجاد بشه و بیشتر از فواید ورزش بهره مند شوید دو فرد روبروی هم می ایستند پاها به اندازه دو برابر عرض شانه باز می کنند و هر دو به سمت پایین خم می شوند مکث می کنند دوباره بلند می شوند و به سمت بالا حرکت می کنند و بعد به حالت قبل برمی گردند دقت کنید هر دو طرف پای چپ را به جلو قرار دهند و سعی کنند بدن را به هم نزدیک کنیم چند ثانیه مکث دوباره به حالت قبلی بر می گردیم این کشش بسیار خوبی در قسمت دستها ، بدن و حتی پای عقب ایجاد مشود همین کار را می توانید با پای راست و دست راست انجام دهید چند ثانیه مکث ودوباره به حالت قبلی بر گردید این کششها را می توانید درچند ست و تکرارهای متفاوت انجام دهید حرکت بعد ی زانو راخم میکنیم و یه صورت زاویه 90 بالا می آوریم دستها را روی شانه یار کمکی می گذاریم و یار کمکی زانوی ما را به طرف خودسش می کشد در این حرکت می توانید چند تکرار را با پای راست و چند تکرار را با پای چپ انجام دهید با انجام این حرکات می بینید که دو نفر به کمک همدیگه می تونن چه حرکات کششی انجام بدهند و از طرفی همدیگر را حمایت کنند

Variety of exercise makes you tired later become your motivation to do will be more gestures Exercising together will be more attractive. Create a sense of healthy competition and makes it more and enjoy the benefits of exercise Two people stand on opposite legs shoulder width is measured twice, and both bend down to pause Raised and will go up again and then return to normal Notice both your left foot forward and try to put the body back together to pause a few seconds back to previous state This stretch is very good in the hands, body and feet in Be with the right foot and right hand so you can do A few seconds pause was back to the previous state of the elasticities can vary how many sets and reps do After moving the knee flexion angle of 90 above, if we get a friend to help put hands on shoulder He takes us into the knee joint and adjunct assistant You can repeat this movement a few repetitions with the right leg and the left foot can do

در نگاه بيشتر ببينيد