جهش تولید | دوشنبه، ۱۰ آذر ۱۳۹۹

انگورستان - نمایش محتوای تولیدویژه

 

 

انگورستان

انگور یکی از محصولات مهم تولید شده در استان همدان است. کشمش ،شیره انگور تنها بخشی از فرآوری های انجام شده از این محصول استراتژیک است .در تصاویر شما با بخشی از زحمات کشاورزان در فرآوری انگور آشنا می شوید.هر ساله جشنواره ای به همین مناسبت در شهرستان ملایر برگزار می شود.مدافعان

مدافعان

نماهنگ مدافعان، تقدیم به روح بلند شهید دکتر محسن فخری زاده

بعثت بسیج

بعثت بسیج

ویژه هفته بسیج

بسیج امیدآفرین

بسیج امیدآفرین

ویژه هفته بسیج