آن روزها

آن روزها  میان برنامه است که در خصوص رویدادهای مهمی که در به ثمر نشستن انقلاب اسلامی نقش اساسی داشتن . در  هر برنامه به یکی از این موارد اشاره شده سعی می شود توضیحاتی در خصو آن ارائه شود مانند کشف حجاب و ...

این میان برنامه در 12 قسمت 8 دقیقه ای در سیمای مرکز همدان تهیه شده است .

Loading the player...
سال تولید: 1393
عوامل تولید:

تهیه کننده و کارگردان: افشین برخوردار