Skip to Content

اهمیت سواد آموزی در کشور

معاون سواد آموزی آموزش و پرورش استان

اهمیت سواد آموزی در کشور

معاون سواد آموزی آموزش و پرورش استان همدان با بیان اینکه این گونه افراد نقشی در فرآیند توسعه کشور ندارند یادآور شد: این افراد مانعی برای تحقق اهداف یک کشور به شمار می آیند.

عباس احمدی مقیم در شورای پشتیبانی سواد آموزی استان همدان با بیان اینکه آمارهای بی سوادی بر اساس خود اظهاری افراد به ثبت رسیده است افزود: این آمارها قابل استناد نیست و همه دستگاه ها باید برای استخراج آمار واقعی همکاری کنند.
وی با اشاره به اینکه افراد بی سواد به دلیل نداشتن مهارت های زندگی ناخواسته در جامعه نقش یک فرد آسیب رسان را ایفا می کنند عنوان کرد: یک فرد بی سواد بی آنکه خود بخواهد یک فرد آسیب دیده، آسیب رسان و آسیب پذیردر جامعه است.
احمدی مقیم با اشاره به اینکه سواد آموزی در کشور ما سوابق طولانی دارد و به اوایل انقلاب باز می گردد، گفت: براساس سرشماری سال 1390 از کل جمعیت بالای شش سال استان همدان 82.6 درصد باسواد بودن که این استان در رتبه 18 کشور قرار دارد.
وی افزود: همچنین براساس این سرشماری جامعه هدف نهضت سواد که گروه سنی 10 تا 49 سال هستند 93.1 درصد این جمعیت باسواد هستند که در این راستا استان همدان رتبه 11 کشور قرار دارد.
احمدی مقیم با بیان اینکه در سال 1390 استان همدان دارای 267 هزار فرد بی سواد بود اظهار داشت: براساس آمار سازمان سوادآموزی در سال 1393 از 267 هزار فرد بی سواد استان همدان حدود 57 هزار نفر در گروه سنی 10 تا 49 سال قرارد دارند.
احمدی مقیم اظهار کرد: در دسترس نبودن مدرسه در دهه 1350، تعصب خانواده ها نسبت به درس خواندن دختران، بی سرپرست یا بد سرپرست بودن کودکان، بی سواد والدین، گسترش فقر و ورود کودکان به بازار کار را عامل بی سوادی افراد دانست.
وی تاکید کرد: در دهه گذشته به دلیل گسترش فقر خانواده ها ازکودکان به عنوان منبع درآمد استفاده می کنند که همین امر موجب بازماندن کودکان ازتحصیل می شود.
عباس احمدی مقیم ارتقا توانمندی افراد برای ارتباط موثر با خانواده و جامعه، عملکرد بهتر و شرایط یکسان در محیط کسب و کار، کمک به فقر زدایی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی، تبلیغ مهارت های حرفه ای در محیط کسب و کار و مسائل خود مراقبتی و اصلاح سبک زندگی را از پیامدهای رفع بی سوادی در جامعه عنوان کرد.
وی در پایان با تاکید بر اینکه جامعه را باید نسبت به عواقب بی سوادی حساس کنیم ابراز داشت: امیدواریم تا پایان سال 98، بر اساس یک برنامه مدون بتوانیم ریشه کنی بی سوادی در استان را جشن بگیریم.