جهش تولید | شنبه، ۸ آذر ۱۳۹۹

اوراق قرضه - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اوراق قرضه

اوراق قرضه


Loading the player...

اوراق قرضه در اصطلاح علم اقتصاد، از اوراق بهادار است، و آن سندی است که طبق آن صادر کننده به خریدار بدهکار می‌شود. این سند دارای سررسید است و مبلغ آن در زمان سررسید به وسیلهٔ صادرکننده پرداخت می‌شود. این اوراق دارای کوپن بهره هستند و بهرهٔ آن‌ها در فواصل زمانی معیّنی توسط بانک که نمایندگی صدور اوراق را دارد، پرداخت می‌شود. از نظر سررسید، اوراق قرضه به سه دستهٔ کوتاه مدّت، میان مدّت و بلندمدّت تقسیم می‌شوند. سررسید اوراق کوتاه مدّت بین یک تا پنج سال، سررسید اوراق میان مدّت بین پنج تا ده سال و سررسید اوراق بلند مدّت معمولاً بیش از ده سال

In terms of economics, bonds, securities, and it is a document that is owed by the issuer to the purchaser. This document is due and the amount paid at maturity by the issuer. The bond has a coupon interest rates are set periodically by the agency issuing bank has paid. In terms of maturities, debt securities classified as short term, medium term and long term are divided. Short-term securities maturing between one and five years, medium-term notes maturing long-term debt maturities are usually five to ten years and more than ten years.

در نگاه بيشتر ببينيد