جهش تولید | پنج‌شنبه، ۱۳ آذر ۱۳۹۹

اورژانس - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اورژانس

اورژانس


Loading the player...

جمله معروفی وجود دارد که آن را بارها شنیده ایم و یا برروی دیوارها دیده ایم: پیشگیری بهتر از درمان است. حال که از درمان شدن، آن هم در بیمارستان بزرگ شهر همدان تجربیات گرانبهایی بدست آوردم درود می فرستم برخالق این جمله پر معنا و اعتقادم بر این است که این جمله تنها به مقوله اعتیاد اشاره ندارد و قطعا" خالق آن، مصائب و رنجهای درمان در بیمارستان ها را تجربه کرده است. پرانتز باز – ای عزیزم خوبی آنروز پشت در استودیو خوش گذشت در امدی یه مشت زدم به هت حواست رو جمع کن تا برنامه هایی که تا آخر سال داریم چفته چوله نری ایتالیا سر قبر جد ت مارکوپولو و بگی توی همدان میهمان نوازی نبود همانطور که گفتم پس از طی مسافتی طولانی از دل شهر، به بیمارستان رسیدم و از آن به بعد بود که بدون داشتن دفترچه بیمه و به کمک اسکناس های موجود در جیبم موفق شدم حق ویزیت پزشک عمومی و اورژانس را بپردازم. در صف انتظار ایستادم تا توسط پزشک معاینه شوم در این لحظات به این نکته پی بردم و فهمیدم که آموزش های نادرست ما در کشور خودمان باعث شده که معنی اورژانس را کاملا" برعکس متوجه شویم. به همین دلیل با صبر و حوصله در صف ایستادم تا نوبت به من برسد، بیماران قبلی هم با آرامش منتظر آمدن دکتر شدند. درست شنیدید جناب آقای دکتر در اتاق معاینه حضور نداشتند و پس از اینکه از بلندگو چندین بار اسم ایشان را صدا زدند ایشان لطف نموده و آرام آرام در حالی که مشغول میل کردن چیزی بودند به طرف اتاق معاینه آمدند.

There is a famous statement that we've heard or seen on the walls: Prevention is better than cure. While being treated, even in large hospitals in Hamadan gained valuable experience Congratulations on the speaker's meaning and believe that this statement does not refer only to addiction And certainly the author, suffering has been treated in hospital. Oh, happy day came back in the studio When you came, I fist at you Take care of yourself Do not go to Italy, Marco Polo grave and say you are not hospitable As I said, after a long distance from the city, I was in the hospital and then without insurance And to bills in my pocket, got a general practitioner and emergency pay the fee. Standing in line waiting to get examined by a doctor at the moment to realize it And I knew the false teachings in our own country that make sense to reverse the emergency notice. I stood patiently in line for my turn to come, former patients were still calmly waiting for the doctor. There was no doctor in the exam room after the Speaker Several times they called his name softly while he was eating something came into the examination room.