آيت الله آخوند ملا على معصومى

آخوند ملا على معصومى در سال 1312 ه .ق در روستاى وفس از روستاهاى همدان متولد شد. ملا محمدتقى ثابتى اولين استاد وى بود و علوم مقدماتى را نزد اين استاد گرامى فرا گرفت.

در سال 1330 به همدان رفت و از محضر ميرزا عبدالرزاق حائرى و حاج شيخ عماد الدين على گنبدى بهره‏ها برد و علاوه بر تحصيل در حوزه علميه، به تدريس علوم اسلامى از جمله فقه پرداخت.

سپس در سال 1335 ه .ق به تهران رفت و از محضر آخوند ملا على عبدالنبى نورى و آخوند هيدجى علوم معقول و منقول را فرا گرفت. در زمان تأسيس حوزه علميه قم، او نيز به قم آمد و خارج فقه و اصول را نزد آيت الله حائرى يزدى و عرفان و سلوك را از حاج ميرزا جواد آقا ملكى تبريزى آموخت. وى با حضرت امام خمينى(ره)، آيت الله العظمى گلپايگانى و ميرزا محمد ثابتى همدانى هم بحث بوده است.

آيت الله معصومى در سال 1350 به همدان رفت و در حوزه علميه همدان تدريس را شروع كرد و تا پايان عمر زعامت حوزه علميه و محوريت دينى همدان را به عهده داشت. آثار و خدمات او در همدان كم نظير است.

مهم‏ترين آثار و خدمات او در همدان عبارتند از: تربيت شاگردان و طلاب علوم دينى كه از جمله آنها مى‏توان به حضرت آيت الله حسين نورى همدانى و حضرت آيت الله موسوى همدانى اشاره كرد. احيا و بازسازى مدرسه مرحوم آخوند محمد حسن بن احمد مختارانى. تأسيس و راه اندازى كتابخانه بزرگ غرب. انتشار نشريه پيك اسلام.

تأليفات و تصنيفات گوناگون از جمله رساله‏اى در قاعده لا ضرر و لا ضرار، رساله‏اى در كلام نفسى، رساله‏اى در عصير عنبى و زبيبى و تمرى، رساله‏اى در اسرار الصلوة، چهل حديث، و چندين اثر ديگر او همچنين اشعارى در قالب غزل سروده است.

مرحوم آخوند پس از عمرى تلاش و مجاهدت، در سى و يكم تيرماه 1357 ه .ش در انگلستان از دنيا رفت و در همدان به خاك سپرده شد.