رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

اکتشاف در تپه هگمتانه - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اکتشاف در تپه هگمتانه

اکتشاف در تپه هگمتانه


Loading the player...

 

اولین کاوش های این تپه تاریخی به 100 سال پیش برمی گردد. یک گروه فرانسوی اولین گروه بودند که حفاری هایی ها را در این تپه انجام دادند . اولین کار این گروه حفر حفره ای در این منطقه بوده که منجر به کشف آثار باستانی فراوانی شده بود که با نام گودال فرانسوی شناخته می شود . اما این گروه تعداد بسیار زیادی از آثار کشف شده را از این منطقه خارج کردند. مابقی آثار باقی مانده از آن حفاری در موزه ایران باستان نگهداری می شود . بعد از این حفاری در این منطقه تا بعد از انقلاب متوقف شد . و سپس بعد از انقلاب حفاری ها توسط باستان شناسان ایرانی شروع شد. اولین منطقه که حفاری شده بناهای باقی مانده از دوره های اشکانیان است که ماکت این قسمت در موزه تپه نگهداری می شود . علاوه بر آن در قسمت دیگر این تپه ساختمانهایی دیده می شود که از نظم خاصی برخوردار است و به نظر می رسد بخش نظامی یا اداری شهر بوده باشد .