جهش تولید | پنج‌شنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۹

آکسایا 1398.04.28 - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

آکسایا 1398.04.28

دانلود

آکسایا، برنامه ای تولیدی با رویکرد معرفی توانمندیهای شهرستان اسدآباد، این قسمت معرفی توانمندی شهرستان اسدآباد است.