جهش تولید | جمعه، ۸ اسفند ۱۳۹۹

آیت الله تألهی، اسوه فضیلت و تقوا - صفحه نمایش تولیدات فضای مجازی

 

 

آیت الله تألهی، اسوه فضیلت و تقوا

دانلود

حضرت آیت‌الله محمدهادی تألهی همدانی به‌عنوان یکی از ستاره‌های درخشان متأخر این دیار در طول سالیان متمادی تهذیب نفس و جد و جهد علمی مطالب زیادی را در طریق عرفان و اخلاق نگاشته و از خود به یادگار گذاشته است و از آنجا که فردی کتوم بوده و قصدی برای نشر و بیان مطالب به‌صورت مکتوب نداشته‌اند، مردم و جامعه علمی از فیض این آثار پر برکت محروم بوده است.