جهش تولید | سه‌شنبه، ۱۱ آذر ۱۳۹۹

ایران در جمع 10 کشور پیشتاز تولید علم نانوی جهان - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ایران در جمع 10 کشور پیشتاز تولید علم نانوی جهان

ایران در جمع 10 کشور پیشتاز تولید علم نانوی جهان


Loading the player...

بر اساس آمار پایگاه تامسون رویترز(ISI) و بررسی تعداد مقالات نمایه شده در این پایگاه معتبر جهانی، ایران در فناوری نانو، رتبه هشتم، انرژی های نو، رتبه دوازدهم، فناوری اطلاعات، رتبه سیزدهم، آب، رتبه چهاردهم، سلول‌های بنیادی، هجدهم، میکروالکترونیک، بیستم و زیست فناوری رتبه سی و دوم دنیا را در سال 2011 کسب کرده است.در حالی ایران در تولید علم فناوری نانو در سال 2011 مقام هشتم دنیا را کسب کرده که سال 2005 در رتبه سی و پنجم، 2006 در رتبه سی و یکم، 2007 در رتبه بیست و سوم، 2008 در رتبه بیستم، 2009 در رتبه شانزدهم و 2010 در رتبه دهم دنیا بوده است

 

 

According to Thomson Reuters database (ISI) and the number of articles indexed in the database world, Iran Nanotechnology, ranked eighth, renewable energy, ranking twelfth, information technology, ranked thirteenth, Water, ranked fourteenth, stem cells, XVIII, Microelectronics, Biotechnology twentieth ranked thirty-second in the world in 2011 has won. while in manufacture of nano science in 2011, ranked eighth in the world, has won the 2005 C & fifth rank, 2006 rank Thirty-One, ranking twenty-third in 2007, ranking twentieth in 2008, 2009 and 2010 ranked tenth in the world, is ranked sixteenth.