Skip to Content

ایسوا

Loading the player...
ایسوا

 

این برنامه با هدف معرفی آداب، رسوم وفرهنگ استان همدان وانتقال دانش نسل گذشته به نسل جدید تهیه وتولید می شود ومشاهیر ادبی ، فرهنگی وهنری استان در این بر نامه با آثارشان معرفی می شوند.

تهیه کننده: تالهی- نویسنده:محمودی وثاق- گوینده:محمودی وثاق- صدابردار:تالهی