آیینه اقتدار(ویژه برنامه دور دوم انتخابات)

حضور میلیونی مردم قهرمان و هوشمند ایران اسلامی در انتخابات ها خصوصا انتخابات نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نماد مـردم سالاری دینی و مظهر اقتدار ملی و حاکمیت سیاسی نظام دینی در مقابل تحرکات و تهاجمات نظام سـلطه استکباری است. در نظام جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی نسبت به سایر قوای نطام از شأن و جایگاه خاصی برخوردار است. نمایندگان مجلس بـا رأی مـستقیم مـردم انتخاب می گردند و مسئولیت نظارت بر کارکرد سایر قوا و نـهادهای نـظام و قانونگذاری را بر عهده دارند.

امام خمینی قدّس سرّه«نمایندگان مجلس را عصارۀ فضائل ملت می داند» و دربارۀ اهمیت و شأن مجلس شـورای اسـلامی مـی فرماید: "مجلس تنها ملجائی است که برای یک ملت است. مجلس قوۀ مـجتمع یک ملت است در یک گروه. تمام قوای یک ملت در یک گروه مجتمع است. مجلس بالاترین مقام است در این مملکت. مجلس اگر رأی داد و شورای نـگهبان هـم آن رأی را پذیرفـت، هیچ کس حق ندارد یک کلمه راجع به این بگوید."

مقام معظم رهبری دربـارۀ والایی جـایگاه مجلس در نظام اسلامی می فرماید:" مجلس مرکز قانونگذاری است. قانون یعنی جاده ای که باز می شود تا مسئولان اجـرایی از آنـ جـاده حرکت کنند.  مجلس ناظر بر دولت است. اگر دولت در جایی بد یا کج حرکت کند، پا در راه نـادرستی بـگذارد و خـدای ناکرده سوء استفاده ای بشود و فسادی به وجود آید. مرکزی که می تواند جلو فساد و انحراف را بگیرد مـجلس اسـت."

حضور میلیونی مردم آگاه و تحت هدایت های رهبری در صحنه های مـختلف یکی از ارکان و اضلاع اصلی هندسه نظام اسلامی است و در حقیقت با حضور مردم و پیوند ناگسستنی آنـان بـا مـسئولان نظام، مردم سالاری دینی شکل واقعی خود را باز می یابد.

در صدای مرکز همدان در روز دور دوم انتخابات ویژه برنامه آئینه اقتدار به حضور پر شور و حماسی مردم دو حوزه ملایر و رزن در انتخابات مجلس می پردازد.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده:آقای دادفرما-خانم ها جلیلوند و طالبی

دستیاران تهیه:خانم ها گودرزی-شهابی-مستجیر

گزارشگران:آقایان طاهری و سرگزی

صدابرداران:آقایان صناعتی-فطرس-رضائیان

گویندگان:آقایان طالبیان-سمواتی

تاریخ تولید: 1395