Skip to Content

آیین های بومی

Loading the player...
آیین های بومی

آیین های بومی برنامه ای است که فرهنگ ،آداب و رسوم استان را برای مخاطبین معرفی و آنها را با گذشتگان و زندگی آنان آشنا می سازد. در این برنامه به محل زندگی گذشتگان و صفای خانه های قدیمی با معماری آن دوران پرداخته شده است.

 

عوامل این برنامه:

تهیه کننده و نویسنده :زهره دوستی

گوینده:عفت مظاهری

صدا بردار:ابراهیم سامعی

گزارشگر:رضا لطفی

کارشناس فرهنگ عامه:علی اکب محمودی وثاق و آژنگ