جهش تولید | چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹

ای شیر نینوا – ای زاده پناه بی پناهان - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ای شیر نینوا – ای زاده پناه بی پناهان

ای شیر نینوا – ای زاده پناه بی پناهان


Loading the player...

برادر جان وداع سخت است در کناره های دریای مرگ ای شیر نینوا که همانندی نداری بنگر که چگونه اشک با تو سخن می گوید ناله هایش را بشنو که طاقت فرساست ای ماه شبنم ، رفتن بی بازگشت تو چه سخت است ای این اشکهای همچون مروارید را از دامنم با دستهایم یکی یکی می چینم وچه شتاب زده ،عمر ماه به اتمام رسید درکناره های دریای مرگ هلال عیدم را افتاده برخاک می بینم وبا دستان خویش پاره های تنت را کنار هم می گذارم ای نور چشمم دیدار پاره های تنت برایم طاقت فرسا است واز دیده به جای اشک خون فشانم دختر حیدر ، عقیله نینوا براین مصیبت اشک می ریزد از هم و غم آن بانو دلها خون چکان است می نالم و اشک از گونه هایم جاری است دلم از غصه شعله ور است و خاموش نمی گردد دست راستش بریده شد و آن دیگری را بریدند و از شبانه روز ، تاریکی را گذاشتند و روز روشن را سر بریدند و بر آن کف های بریده شده آتش سوز دلم همواره روشن است دردهایی برمن فرو ریخته است اشک را می بینم که مدام جاری است از تو می خواهند که به سویشان بازگردی و خبری از آمدن عمویش نیست اشک از دیدگان رقیه جاری است آسمان بی خورشید چه ارزشی دارد آیا سخت از جدایی یاران دیده و شنیده ای وهمانند امواج کم کم نمایان می شوند اشک های زینب بر یلان با وفای نینوا بر گونه ها روان است همانند بادبانی که به اهتراز در آمده است

Dear brother, it is hard to say goodbye The sides of the Sea of Death Neynava,s lion is not nobody like you Look how the tears.speak with you Hear her moans as hard Frsast Month, you get no return, it is difficult Dear. I see YOUR body is fragmented, it is difficult And instead of tears, crying blood Haider, Girl , For this disaster, weeps I groan. And now the tears from my cheeks Tearin 'my heart on fire. And will not turn off My heart is always on fire The pain of my past My tears are flowing steadily want You to return And the news is not coming from her uncle Tears pass the current Roghayeh What is the value of the sky without sun The Fellowship of the separation seen and heard it harder