رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۸ اسفند ۱۳۹۸

باباطاهر - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

باباطاهر

باباطاهر


Loading the player...

شب تاریک و سنگستان و مو مست قدح از دست ما افتاد و نشکست نگهدارنده اش نیکو نگه داشت اگر نه صد قدح نفتاد بشکست . شاعر شوریده و عاشق همدانی ، باباطاهر عریان پاک بازی که با عشق نیکی و عرفان را در ادبیات فارسی جاودانه کرد و چنین بود که خود جاودانه شد.

a dark night and a rocky place and i am drunked, bowl was fall down from us but do not crashed and breakperson that save it save it very good , although that a hundred of bowles frenzied poet and a lover bereaved of hamedan is Baba Taher Orianrisking all in that with love was memorized good habbitats and knowledge and in this way he was memorized in brains.in the literature.. like this do not fall but were broken