جهش تولید | دوشنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۹

بازار سنتی - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازار سنتی

بازار سنتی


بازارهای همدان مانند بازارهای اغلب شهرهای قدیمی مسقفند و از بافت معماری اسلامی برخوردارند جملگی بازمانده دوره قاجاریه می‌باشند. جز نه راستا. بقیه در دو، سه دهه قبل به دستور مسؤولان وقت از باب تجدد گرایی سقف آنها را برداشته و با گذشت زمان صاحبان اماکن تجاری برای استفاده از زیر بنای بیشتر طرفین آنها را نیز خراب کرده اند. که با تیرآهن و دیوارهای تیغه‌ای بازسازی کرده اصالت خود را از دست داده اند. بازار ها همیشه مرکز مراجعه مردم مختلف است در همدن نیز با وجود گذشت سالهای زیادی از ساخت این بازارها هنوز بازار سنتی بر جاست و محل مراجعه مردم برای انواع خرید کالاها و لوازم مورد نیازشان است .در این بازار همه محصولات و کالاهای مورد نیاز مردم توزیع می شود و محلی است برای کسب درآمد .این بازار در میدان اصلی شهر همدان قرار دارد و در میدان امام خمینی از هر سو و از هر راسته که وارد شوید می توانید از این بازار بزرگ و تو در تو خرید کنید . ویلیام جکسن می‌نویسد: بازارهای همدان دارای سقفند و بیش از پانصد دکان پر مشتری در آنها قرار دارد بازرگانان از این شهر به عنوان (انبار ایران) یاد می‌کنند. از جمله کالاهای بازرگانی. اجناس چرمی را باید نام برد زیرا همدان شهر دباغخانه هاست همدانیها در ساختن و عمل آوردن پوست گاو و گوسفند و ساختن اجناس تجملی از آنها شهره شده اند.(تبیان همدان)

Hamadan markets, such as markets, most old cities, with a roof, and the context of Islamic architecture. Market, always the center to different people. In Hamadan, despite the passage of many years of making these markets is still a traditional market held, and where people go to buy all kinds of goods and supplies they need. William Jackson writes: Hamadan markets,have a roof, and more than 500 stores, with customers in their area. Traders refer to this city as, Iran Inventory.

{gallery}bazarsonati{/gallery}