جهش تولید | پنج‌شنبه، ۶ آذر ۱۳۹۹

بازار ملایر - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازار ملایر

بازار ملایر


اين بازار به زمان شيخ‌‌الملوک (شيخ محمدعلى ميرزا دولتشاه فرزند فتحعلى‌شاه، بانى شهر ملاير) مربوط است و شامل يک بازار اصلى، دو بازار فرعى، تعدادى سرا و منزل مسکونى در اطراف است. بازار اصلى از يک بازار طويل شمالى - جنوبى و يک بازار شرقى - غربى تشکيل شده است که در محلى به نام چهار سوق با گنبدى بزرگ بر فراز آن يکديگر را قطع مى‌کنند. چهار قسمت اين بازار به چهار محلهٔ شهر منتهى مى‌شود. ورودى بازار در خيابان بروجردى قرار دارد. چندين تيمچه و سرا در دو جهت اين بازار وجود دارد که پاره‌اى از آن‌‌ها چون سراى خان و لحاف‌دوزها از ارزش بيشترى برخوردار است. تيمچه‌اى نيز در قسمت غربى بازار واقع شده است که سقف گنبدى بزرگى دارد. فعلاً از اين بنا به عنوان زورخانه استفاده مى‌شود و از معمارى ويژه‌اى برخوردار است. يکى از تيمچه‌ها به بازار اصلى متصل است. بازار فرعى دوم در قسمت مسجد شيخ‌الملوک واقع شده است و با چند انحنا به بازار طولى متصل مى‌شود.

 

This is the time to market Sheikh Olmolook (Sheikh Mohammad Mirza Dolatshah son of Fath Ali Shah ,founder of City Malayer) is related and include a main market, two secondary market, quantity of Sara and the House is around living places. The main market consist of a broad market and East market has-South-Western formation that the local name of the four driving with big cut on the downs that one. Four episodes prior to this market in four avenues in Broojerdi St. market entrance. Several and Sara in the direction of the market, there are some of those such as restaurant Khan and LahafDoozs of more value. Also in the western part of the market is located in the ceiling of the circled artichect. This building is currently used as a Zurkhaneh and has a special architecture. One of is connected to the main market. Second secondary market is located in the Sheikh Olmolook mosque and with a couple of Curvature to the linear market connected.

 

{besps}slidshow/bazarmalayer2{/besps}