رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

بازار نهاوند - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازار نهاوند

بازار نهاوند


Loading the player...

در این مستند گزارشی از زبان یکی از کسبه قدیمی بازار نهاوند سعی می شود به معرفی این مکان پرداخته شود . از او پرسیدم :چند ساله در بازار هستید و او پاسخ داد ما نزدیک 30 تا40 سال اینجاییم . خودم به همراه پسرم با هم کار می کنیم .از او پرسیدم محصول نهاوند محصولش چیه ؟ در جواب گفت عدس، ماش ، نخود ،باقالی . اینها همه از مزرعه های شهر خودمون برداشت می شود . یکی دیگر از مهمترین سوغاتیهای نهاوند گز و صنم است . صنم از آرد شکر دارچین جوز وزنجبیل درست می شود. این هم گز آردی و معروف نهاوند است .

Hey - how old are you in the market, we're about 30 to 40 years - you're selling yourself Yes, with my son - what's the product skinheads - lentils, mung beans fava these can be picked up from our farm in the city - it's a pleasure to have a young, middle-aged man who died of heart Nahavand after that their wife rather be working with the management to be able to keep up the shop Skinheads gaz is one of the most svghatyhay What they are saying- hello Haj - these quotes are broken - we are here in this store, but everything else is sold Quote .I know a good crop of peaches Skinheads .It is also known as Sanam - you'll be talking about .Flour, sugar, cinnamon, nutmeg is made of fetish and ZANJEBIL This is also known as Gaz Rd and Skinheads that great Skinheads will not come here empty handed