جهش تولید | سه‌شنبه، ۱۱ آذر ۱۳۹۹

بازی بالا بلندی - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازی بالا بلندی

بازی بالا بلندی


بازی بالا بلندی در همه مناطق برگزار می شود و کودکان و نوجوانان علاقه زیادی به این بازی و انجام آن دارند.به محض اینکه بچه ها در کوچه یا محله جمع می شوند با پیشنهاد یکی از بازیکنان که چه بازی بکنیم بازی بالا بلندی را انجام دهیم بازی شروع می شود.به این صورت است که یک نفر از بچه ها با قرعه کشی کردن به عنوان گرگ انتخاب می شوند و بچه های دیگر شروع به فرار کردن می کنند.فردی که بچه ها را به عنوان گرگ تعقیب می کند باید آنها را لمس کند در جایی که مسطح است.زمانی که فردی که تعقیب می شود در بلندی قرار بگیرد در جایی که بلندی هست حالا ممکن است بالای یک پله باشد بالای یک تل خاک باشد بالای یک سنگ باشد در آن قسمت فردی که فرار می کند قرار می گیرد کلمه بلندی را یا کلمه بالا را بکار می برد و تعقیب کننده دیگر حق ندارد آن را بزند بلکه باید سایر بازیکنان را تعقیب کند.بازیکنان که در جاهای مختلف زمین هستند زمانی که در قسمتی بلندی یا بالا قرار می گیرند فقط تا سه شماره می توانند در آن قسمت قرار بگیرند و باید سریعا جای خود را عوض کنند به این صورت نیست فردی که در قسمت بالا یا بلندی قرار گرفته است مستمرا در آنجا قرار بگیرد و بگوید من زده نشدم.بلکه لذت بازی در این است که افراد فرار بکنند و فرد تعقیب کننده آنها را تعقیب کنند .حالا فرد تعقیب کننده توانست فردی را در جای مسطح لمس کند و او را بزند حالا جای آنها عوض می شود و فردی که مشخص می شود گرگ بازی هست دست خودش را بالا می گیرد و خودش را معرفی می کند یا بچه ها اسمش را می آورند .حالا بچه ها باز شروع می کنند به فرار کردن و گرگ می تواند آنها را تا جایی که در سطح مسطح هستند تعقیب کند و زمانی که بهد آنان رسید می تواند آنها را لمس کند و جای بازیکن به این صورت عوض شود.این بازی به همین صورت تا زمانی که بچه ها به مرز خستگی برسند و از بازی واقعا سیر شده باشند و لذت کامل را برده باشند انجام می شود .در این بازی هم تحرک لازم وجود دارد و باعث می شود انبساط خاطر ،انبساط جسمی ،انبساط روحی روانی برای فرد ایجاد شود و فرد از آن عزلت و گوشه گیری و خانه نشینی بیرون بیاید.