جهش تولید | پنج‌شنبه، ۱۳ آذر ۱۳۹۹

بازی عمو یادگار - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازی عمو یادگار

بازی عمو یادگار


Loading the player...

عمو یادگار مرد بی قرار یکه و سوار خوابی یا بیدار!بیدارم بیدار بیدارم بیدار در این بازی ابتدا بچه ها یکی نفرشان را به عنوان اوسا انتخاب می کنند . بعد اوسا شروع به شمارش می کندده بیست سی چهل پنجاه شصد هفتاد هشتاد نود صد حالا که رسید به 100 تا دستمال ابی بردار ....پر از گلابی بردار آش ماش کنارباش . به این صورت بچه ها را کنار می زند تا 4 نفر باقی بماند. 4 نفر به دو گروه 2 نفری تقسیم می شوند . بعد اوسا شیر یا خط می اندازد . یک گروه شیر و گروه دیگر خط می شود . سکه به هر سمتی افتاد بچه های آن گروه برنده و گروه بازنده باید به آنها کولی دهند . در وقت کولی سواری گروه برنده این شعر را می خواند : عمو یادگار مرد بی قرار یکه و سوار خوابی یا بیدار!بیدارم بیدار بیدارم بیدار کلاه در بین کولی سواران دائما رد و بدل می شود و تا زمانی که کلاه نیفتد این کار همچنان ادامه دارد .بعد از افتادن کلاه جای گروه برنده و بزنده عوض می شود .

Uncle Yadegar,His restless, And the lone rider,Asleep or awake! Wake Awake Wake Awake In this game one of the children whom to elect as head.. The next head will start counting ten twenty thirty forty fifty sixty Seventy eighty ninety one hundred Now reach up to 100 Blue cloth vector, Vector of pear, Ash Mung Pull out. This work continues until 4 people left. 4 people are divided into two groups. Then head throws coins. First groups is a Tap and other groups is a line. Each side will coin Those kids are winners and losers have to ride them. Uncle Yadegar,His restless, And the lone rider,Asleep or awake! Wake Awake Wake Awake Cap among riders constantly being exchanged and As long as Cap to eat This work continues. After falling CapThe group winners and losers are reversed.