رونق تولید ملی | شنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۸

بازی محلی همدانی - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازی محلی همدانی

بازی محلی همدانی


Loading the player...

در استان همدان کودکان در کوچه بازارها با جمع کردن شن ها آنها را جمع کرده و می خواندند: حموم قلی مو درآر. در زمانهای قدیم هم با رفت و آمد حیوانات اهلی موجب می شد موی آنها روی این تپه ها می آمد و می فهمیدند که بازی شان تمام شده است. در زمانهای قدیم بازیهای کودکانه با همدلی و همراهی بود و از خشونت خبری نبود. کودکان با جمع کردن این تپه ها با معماری نیز آشنا شده و خانه هایی با پنجره و در می ساختند.