جهش تولید | شنبه، ۱۵ آذر ۱۳۹۹

بازی گرگمو گله می برم - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازی گرگمو گله می برم

بازی گرگمو گله می برم


گرگمو گله می برم به عنوان مصرع یک شعر است در این بازی بازیکنان وقتی می آیند شروع می کنند به بازی با قرعه کشی یا یک نفر داوطلبانه یا اینکه در کنار هم بایستند و ده، بیست، سی ،چهل، پنجاه، شصت ،هفتاد، هشتاد، نود ،صد ، صد به هر کس اصابت کرد او به عن.ان گرگ انتخاب شود .بازی به این صورت شروع می شود که هر کس به عنوان گرگ قرار گرفته است در مقابل صفی که بچه ها تشکیل می دهند و پشت سر هم به صورت یک ستون پشت سر هم قرار می گیرند.یک نفر به عنوان چوپان که قوی ترین فرد است و بچه ها قبولش دارند .در بین بچه ها هم تفاوت جسمی و مهارتی دارند فردی که مهارت بیشتری دارند در جلو قرار می گیرد به عنوان چوپان و سایر بچه ها در یک صف ستونی پشت سر هم با دستهاشون کمر فرد جلو را گرفته و قلاب می کنند و فردی که گرگ هست در مقابل آنها قرار می گیرد .بازی به این صورت شروع می شه که کسی که گرگ بازی هست می گوید گرگمو گله می برم وکسی که به عنوان چوپان است می گوید :چوپان دارم نمی ذارم و دستهایش را باز می کند و جلوی آن را سد می کند.آن کسی که به عنوان گرگ انتخاب می شود سعی می کند با مانور دادن آخرین نفر صف را که در یک صف ستونی ایستاده است دستش را برساند و آن را بزند و اگر موفق شود این کار را انجام دهد.جایش با آن فرد عوض شده و جایش را به او می دهد و او گرگ می شود. و گرگ قبلی در صف بعد چوپان قرار می گیرد چون اگر در آخر قرار بگیرد باز هم گرگ می شود .و بچه ها به ترتیب نوبتشان شود و گرگ شوند.و بازی همین گونه ادامه پیدا می کند.