Skip to Content

باغ زندگی(ویژه هفته کتاب)

Loading the player...
باغ زندگی(ویژه هفته کتاب)

برنامه باغ زندگی که هر هفته از رادیو همدان پخش می شود این هفته با موضوع کتاب و کتابخوانی و ارزش مطالعه در حال پخش است. در این برنامه با بهره گیری از آیتم های مختلف مانند کارشناس -مصاحبه مردمی و معرفی کتابهای جدید و ارائه جدیدترین کتابهای منتشر شده قرار است فرهنگ کتاب و کتابخوانی نهادینه شود.

عوامل این برنامه:

تهیه کننده :خانم احمد وند

گوینده:خانم حسنی

نویسنده:خانم احمد وند